Zee- en luchttransport vergt net wat meer specialisme dan standaard vervoer. Uw bedrijf heeft bij het transporteren van uw producten via zee of door de lucht met een grotere hoeveelheid schakels in de keten te maken. CoTrans/Share Logistics neemt deze typen vervoer graag van u over Dankzij ons uitgebreide netwerk en een samenwerking met Share Logistics, kunnen we uw goederen succesvol afhalen of afleveren op bestemming.

KWALITEIT EN SERVICE De samenwerking met partner Share Logistics berust op basis van dezelfde hoge kwaliteitseisen als CoTrans aan haar personeel en organisatie stelt. Dit biedt ons de zekerheid dat we onze klanten overal ter wereld een First Class service kunnen bieden.

UITBESTEDEN ORGANISATORISCHE EN ADMINISTRATIEVE LAST Door uw zee/ en luchtvrachtzendingen aan CoTrans/Share Logistics uit te besteden, bespaart u zich een flinke organisatorische en administratieve last. Uiteraard zijn er altijd tussenoplossingen denkbaar of wilt u specifieke wensen ingewilligd zien. Graag gaan we het gesprek met u aan om te komen tot de voor u beste oplossing.

Voor meer informatie kunt u bellen met 0497-820280 of hier klikken om een mail te sturen.

CoTrans Zeevracht Eindhoven Veldhoven de Kempen